St.Olavs Hospital

Vi fikk være med på den store sykehusutbyggingen på Øya i Trondheim.
Først på Forsyningssenteret, videre på Laboratoriesenteret med teglfasader og innvendige mur og pussarbeider. Siden kom Akutt-hjerte-lunge og Bevegelsessenteret med 1000 vis av m2 med natursteinsgulv og flisarbeider på alle de flotte badene.