Fakta om bedriften

Firmaet ble etablert 01.10.1986. I de første årene drev vi i hovedsak med grunnmurer til eneboliger, peismuring, flislegging etc. Etter hvert som oppdragsmengden økte har det blitt flere ansatte, og vi kunne ta større oppdrag som mur entrepriser på sykehus, skoler, kulturhus og større bolig prosjekt.

Vi er et middels stort firma med de fortrinn det gir både for våre kunder og oss. Firmaet er godkjent opplærlingsbedrift og vi har til nå hatt 22 lærlinger som har gjennomført sin utdanning i murerfaget og fått sine Svennebrev hos oss, og flere er på vei ! Alle ansatte er organisert gjennom Trondheim Mursvenner Forening / Fellesforbundet.

Lærlingebedrift
Johannessen og Hagen AS er stolte av å være en lærlingebedrift. Ta kontakt med oss om du ønsker lærlingeplass!

Godkjenninger
Mester, Godkjent lærlingebedrift, Startbank, Sentrale godkjenninger, Godkjent VVA bedrift, Tariffavtale med Fellesforbundet.

Ansvar og myndighet

Skal ha ansvaret for å koordinere murarbeidet og Helse, Miljø- og Sikkerheten.
Koordineringen skal skje for bedriftens ansatte som arbeider på denne byggeplassen til en hver tid gjeldende regler og forskrifter.
I vår bedrift skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal ta vare på bedriftens kunder og eiendeler, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer.

Systematisk helse-, miljø og- sikkerhetsarbeid skal bedre drifts sikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle kundenes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden

Som kunde av Johannessen & Hagen as kan du være sikker på ordnede arbeidsforhold .
Våre ansatte er medlemmer i Trondheim Mursvenners forening og bedriften har tariff avtale med Fellesforbundet

Solid, trygg og varig!

Som kunde av Johannessen & Hagen as kan du være sikker på ordnede arbeidsforhold. Våre ansatte er medlemmer i Trondheim Mursvenners forening og bedriften har tariff avtale med Fellesforbundet

Godkjent lærlingebedrift

Johannessen og Hagen AS er stolte av å være en lærlingebedrift. Ta kontakt med oss om du ønsker lærlingeplass!

Les mer

Vi har Mesterbrev

Vi er offisielt godkjent som håndverksmester i Norge

Les mer

Startbank

StartBANK blir stadig viktigere, blant annet gjennom seriøsitetskravene som er utarbeidet sammen med KS, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL)

Les mer

Sentrale godkjenninger

Godkjenningsområdet omfatter murarbeid med middels vanskelighetsgrad i bygninger med 3 til 5 etasjer, og andre murarbeid med tilsvarende vanskelighetsgrad.

Les mer

Tariffavtale med Fellesforbundet

Våre ansatte er medlemmer i Trondheim Mursvenners forening og bedriften har tariff avtale med Fellesforbundet.

Les mer

Kontakt oss

Fyll ut skjemaet, og vi tar kontakt!