Britannia

Med stolthet og ærefrykt fikk vi være med å tilbakeføre Trondheims mest legendariske hotell til fordums storhet.

«Da kan J&H kalle seg ferdig med et stk nydelig arbeid for Prosjektet Britannia Hotell. Vi vil takke for et upåklagelig samarbeid»
Ola Ørstad, Hent AS