Orkelbogen

På Kvikne i Nord Østerdalen fikk vi være med å bygget et Soria Moria slott. Her bygde vi i stein som var brutt ut fra det norske grunnfjellet. Vi la flis og naturstein på de mange gulvene, vi murte også gruer og peiser i naturstein som skal varme gjester og turfolk.