Johannessen og Hagen AS   l   Industriveien 39E, 7080 Heimdal   l   Telefon: 901 04 372 / 932 67 475   l   E-post: firmapost@johannessen-hagen.no

St.Olavs Hospital

Vi fikk være med på den store sykehusutbyggingen på Øya i Trondheim.
Først på Forsyningssenteret, videre på Laboratoriesenteret med teglfasader og innvendige mur og pussarbeider. Siden kom Akutt-hjerte-lunge og Bevegelsessenteret med 1000 vis av m2 med natursteinsgulv og flisarbeider på alle de flotte badene.


Levert av