Johannessen og Hagen AS   l   Industriveien 39E, 7080 Heimdal   l   Telefon: 901 04 372 / 932 67 475   l   E-post: firmapost@johannessen-hagen.no

Fakta om bedriften

Firmaet ble etablert 01.10.1986. I de første årene  drev vi i hovedsak med grunnmurer til eneboliger, peismuring, flislegging etc. Etter hvert som oppdragsmengden økte har det blitt flere ansatte, og vi kunne ta større oppdrag som mur entrepriser på sykehus, skoler, kulturhus og større bolig prosjekt.


Vi er et middels stort firma med de fortrinn det gir både for våre kunder og oss. 
Firmaet er godkjent  opplærlingsbedrift og har gjennom årenes løp utdannet 18 fagarbeidere. Alle ansatte er organisert gjennom Trondheim Mursvenner Forening / Fellesforbundet.


Ansvar og myndighet

Ansvarsområde:
Skal ha ansvaret for å koordinere murarbeidet og Helse, Miljø- og Sikkerheten. 
Koordineringen skal skje for bedriftens ansatte som arbeider på denne byggeplassen til en hver tid gjeldende regler og forskrifter.

I vår bedrift skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal  ta vare på bedriftens kunder og eiendeler, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer.

Systematisk helse-, miljø og- sikkerhetsarbeid skal bedre drifts sikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle kundenes krav til kvalitet og punktlighet, både i dag og i fremtiden

Som kunde av Johannessen & Hagen as kan du være sikker på  ordnede arbeidsforhold . 
Våre ansatte er medlemmer i Trondheim Mursvenners forening og bedriften har tariff avtale med Fellesforbundet


Lærlingebedrift

Johannessen og Hagen AS er stolte av å være en lærlingebedrift. Ta kontakt med oss om du ønsker lærlingeplass! 

Godkjenninger 

Mester, Godkjent lærlingebedrift, Startbank, Sentrale godkjenninger, Godkjent VVA bedrift, Tariffavtale med Fellesforbundet

Levert av